Kultúra Rozhovory

Rozhovor so stážistom v NR SR Patrikom Tkáčom: “V politickej praxi je skoro každý s každým kamarát”

Patrik Tkáč (vľavo) s poslancom NR SR Martinom Klusom a stážistkou z trenčianskej politológie Simonou Mihálikovou (Foto: Patrik Tkáč)

Parlament je pre mnohých ľudí akýmsi „hniezdom“ korupcie, amorálneho správania sa a byrokracie. Často sa stretávam aj s názormi, že NR SR je až príliš vzdialená od bežného života Slovákov a ich problémov. Podľa môjho názoru je ale dôležité odlíšiť zákonodarný zbor ako inštitúciu od niektorých politických predstaviteľov, ktorí robia zlé meno nielen sebe, ale aj nášmu legislatívnemu orgánu. O tom, aké je zákulisie NR SR a mnohých ďalších témach sa dozviete v našom rozhovore so študentom PU IPOL Patrikom Tkáčom, ktorý mal možnosť počas celého mesiaca zbierať skúsenosti v slovenskom parlamente.

 Čo ťa inšpirovalo začať študovať politické vedy?

Politika ma vždy zaujímala. Zaujala ma aj ako vedná disciplína, vďaka ktorej sa učím hlbšie nazrieť do zákulisia mocenských bojov a spoločenských vzťahov. Každý z nás politiku totiž chápe iným spôsobom, resp. názory sú v tejto oblasti dosť rôznorodé. Niekto ju chápe ako boj o moc, boj o prestíž a podobne. Preto som sa rozhodol študovať politológiu, aby som sa praktickú politiku naučil chápať ako niečo, čo má pre nás ako spoločnosť zásadný význam. Politicky vzdelanú societu totiž osobne považujem za kľúčovú v súvislosti s napredovaním krajiny.

Ako si sa o danej stáži dozvedel? O čo konkrétne sa jedná?

O stáži som sa dozvedel prostredníctvom internetovej stránky, kde som zbadal možnosť dočasne pôsobiť počas októbra tohto roku (pozn. autora r. 2018) v kancelárii poslanca NR SR Martina Klusa. Bola to pre mňa nová výzva, avšak nikdy sa takýchto príležitostí netreba obávať, ale využiť ich. Pre stáže tohto typu je ale, samozrejme, dôležité mať v prvom rade chuť pre politiku, dôkladne sa jej venovať a porozumieť jej.

Aká bola tvoja náplň práce? Mal si možnosť detailne nazrieť do zákulisia NR SR?

Chodieval som na hlasovanie nášho zákonodarného zboru, zúčastňoval sa rokovaní výborov Národnej rady Slovenskej republiky, a vykonával som takú bežnú administratívu súvisiacu s chodom tohto byrokratického kolosu. Mal som možnosť spoznať viacerých poslancov parlamentu mimo televízií a internetu, čo takisto hodnotím veľmi pozitívne.

Foto: Patrik Tkáč

Si zároveň poslancom obecného zastupiteľstva obce Čičava. Dodala ti táto stáž nové skúsenosti pre tvoju lokálnu/regionálnu politickú činnosť?

Áno, som. Za poslanca do OZ som bol zvolený teraz v novembrových komunálnych voľbách, začo samozrejme veľmi pekne ďakujem všetkým, ktorí mi odovzdali svoju dôveru. Osobne mi táto stáž dala veľmi veľa v tom zmysle, že tie skúsenosti, ktoré som tam získal, v škole ako takej získať nemôžem. Pretože jedna vec je práve tá teória a druhá vec je prax. Moja skúsenosť spočívala napríklad aj v tom, že som mohol vidieť, ako medzi sebou spolupracujú vládni a opoziční poslanci (pričom v médiách si nevedia prísť ani na meno), ako prebieha činnosť výborov Národnej rady Slovenskej republiky. Nevedel som napríklad to, že výbor pre európske záležitosti môže trvať iba 5 minút.

Patrik Tkáč pred budovou slovenského parlamentu (Foto: Patrik Tkáč)

Je teda zákulisie politiky iné ako to, čo vidíme v médiách?

Tak to určite je. To, čo môžeme vidieť v televízii je miestami len divadlo. Ako som spomínal, v politickej praxi je skoro každý s každým kamarát, a to bez ohľadu na to, z akej politickej strany je. Ďalej ma prekvapilo, že si všetci tykajú, zdravia sa a komunikujú navzájom bez problémov, hoc nájdu sa, samozrejme, určité výnimky. Všetko je to každopádne o kompromise, nakoľko politika je umenie možného a bez patričnej podpory nemáte šancu niečo presadiť.

Ako vnímaš postoje mladých ľudí v súvislosti s politikou? Angažujú sa dostatočne? 

Priznám sa, som veľmi smutný z toho, že mladí ľudia sa tak málo angažujú v politike. Už len keď si vezmete tohtoročné komunálne voľby. Veľmi málo mladých ľudí kandidovalo do obecných či mestských samospráv. Stretávam sa s mladými ľuďmi, no oni o politike nechcú ani počuť, samozrejme, česť výnimkám, čo je veľká chyba, pretože ako sa hovorí „budúcnosť patrí mladým“. No žiaľ, bez mladých je vysoká pravdepodobnosť, že tú budúcnosť mať pozitívnu nebudeme. Pokiaľ sa mladí ľudia nebudú angažovať v politike a nebudú sa jej venovať, naša budúcnosť bude spieť k niečomu, čo môžeme v budúcnosti ľutovať. Slovensko je veľmi pekná krajina, no miestami zaostávame v mnohých veciach, čo môže zmeniť práve naša generácia. Len treba mať chuť pracovať na tom, čo nám zmení budúcnosť, a tým aj zlepší život.

Prečo považuješ voľby do NR SR za dôležité a aké posolstvo by si uviedol mladým prvovoličom a ľuďom, ktorí nechodia voliť?

Národná rada Slovenskej republiky je pre mňa rozhodne dôležitou inštitúciou. V prvom rade ale musíme pochopiť jej zmysel, pretože inak pre nás nikdy nebude atraktívna a významná. Parlament chápem ako určité mocenstvo nad našou krajinou, pričom ak by toto mocenstvo neexistovalo, nemohla by plnohodnotne fungovať Slovenská republika. No v prvom rade si musíme vedieť to mocenstvo vážiť. Národná rada Slovenskej republiky je ako keby „hlavičkou“ slovenského národa. Osobne si ju veľmi vážim, preto aj ľudia nech zvažujú, komu odovzdajú svoj hlas v parlamentných voľbách. Nemôžeme zabúdať nato, že v parlamente majú sedieť slušní a pracovití ľudia.

Moje posolstvo pre mladých je, aby nezabúdali nato, kde sa narodili, kde sa narodili ich starí rodičia a že sú to  práve naši starí rodičia, ktorí mali hlavný podiel na zakladaní nášho štátu. Aby mladí ľudia nezabúdali nato, kde je ich domovina, kde sú ich srdcia a kde ich srdcia aj navždy ostanú. Z toho dôvodu sú voľby a účasť na voľbách veľmi dôležité. Preto prosím a vyzývam mladých, aby voľby nebrali na ľahkú váhu, pretože pre človeka, ktorý tu chce ostať žiť, pracovať a založiť si rodinu by nemali byť voľby ľahostajné, či už ide o voľby parlamentné, samosprávne, komunálne, európske či prezidentské.

Róbert Király

Študent 2. ročníka na Mgr. stupni FF UNIPO v odbore politológia
"Hoc s tvojim názorom nemusím absolútne súhlasiť, tak položím aj život za to, aby si ho mohol slobodne povedať" (Voltaire)

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *