Spravodajstvo

Rozvíjanie kritického myslenia v digitálnej ére

Katarína Hvizdová a Martin Kuľha prednášali o kritickom myslení vo vyučovaní (Foto: archív autorky)

Dňa 9.2. 2023 hostila Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove konferenciu určenú učiteľom s nosnou témou súvisiacou s rozvojom kritického myslenia v digitálnej ére. Organizátormi podujatia boli Občianske združenie Edusteps a Regionálne centrum podpory učiteľov. Prednášajúci hostia hovorili o efektívnom využívaní umelej inteligencie vo vyučovacom procese, možnostiach rozvoja pre učiteľov, kritickom myslení na školách či o kurikulárnej reforme.

Prvá z prednášok reagovala na aktuálnu tému možností využitia umelej inteligencie v práci učiteľa. Hovorila o nej Zuzana Tkáčová, učiteľka informatiky, ktorá pôsobí v Národnom centre pre digitálnu transformáciu vzdelávania. Na začiatku sa účastníkom prihovorila virtuálna asistentka s jej podobou, na ktorej tvorbu využila umelú inteligenciu. Spomínala aj problematiku sociálnych sietí, ktoré podľa nej predstavujú niečo, na čo ľudstvo nebolo pripravené. Podobné je to aj s umelou inteligenciou: „Čo nepoznáme, toho sa bojíme,“ vraví. Práve preto vedie vo svojej práci študentov k tomu, aby ju využívali efektívne.

Zuzana Tkáčová a prednáška o umelej inteligencii v práci učiteľa (Foto: archív autorky)

Uvedomuje si, že žiaci v rámci vyučovania umelú inteligenciu využívajú. Avšak cieľom je, aby ju využívali na veci, ktoré im pomôžu zlepšiť kvalitu učenia sa. V opačnom prípade študenti prichádzajú o svoj potenciál a sami sa umelou alternatívou nahrádzajú. Systém imituje človeka a často sa mladá generácia obáva, že ich v budúcnosti na mnohých pracovných pozíciách nahradí. Opak je však pravdou, pretože technológia stále potrebuje človeka, ktorý jej zadá prácu. Hovorilo sa aj o tom, ako dokáže byť umelá inteligencia nápomocná v rámci vyučovacieho procesu. Učitelia môžu pomocou ChatGPT zjednodušovať náročné vedecké texty pre mladšie deti, inšpirovať sa nápadmi na aktivity, ktoré môžu byť využité počas vyučovania, vytvárať rôzne testy či kvízy.

Aktuálnou témou sa zaoberal aj prednášajúci Martin Kríž, riaditeľ Odboru kurikula a inovácií MŠVVaŠ SR. Venoval sa kurikulárnej reforme a spôsobu, akým ju učitelia môžu postupne aplikovať vo vyučovacom procese. Obzvlášť výstižne tému vyjadril výrokom: „Nedá sa zlepšiť školstvo inak, ako kultivovaním toho dobrého, čo v ňom je”.

Martin Kríž a prednáška o kurikulárnej reforme v bežnom živote učiteľa (Foto: archív autorky)

Ďalšími prednášajúcimi boli v tento deň aj Katarína Hvizdová, Martin Kuľha z OZ Edusteps či Dagmar Verešpejová, riaditeľka Regionálneho centra podpory učiteľov. Spomenuté organizácie sprostredkovali celkovú prípravu konferencie. O prednášky z oblasti kritického myslenia sa postarali Pavol Lacko z portálu Demagóg a Tomáš Kromka, ktorý sa venoval rozvíjaniu kritického myslenia cez efektívnu komunikáciu.

 

Katarína Kuzárová

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *