Spravodajstvo

Strážcovia online bezpečnosti: Seniori sa vzdelávali v oblasti nebezpečných správ a falošných profilov

(Zdroj: Viktória Nováková)

V pondelok 11. 3. 2024 sa v priestoroch Krajskej knižnice P.O Hviezdoslava v Prešove uskutočnil workshop Ako sa nechytiť do sociálnej siete s novinárom a lektorom kritického myslenia Pavlom Lackom. Podujatie je súčasťou projektu Bezpečná online knižnica, ktorá je venovaná seniorom. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie seniorov o možných hrozbách v online svete, ale tiež poskytnúť konkrétne nástroje na zlepšenie ich digitálnej bezpečnosti.

Bezpečnú online knižnicu (BOK@) spustili v roku 2022. Vznikla ako odpoveď na problémy v spoločnosti, ktoré sa najvýraznejšie prejavili v čase pandémie. Covid-19 spolu s vojenským konfliktom na Ukrajine, ale aj hybridnou vojnou odhalili nedostatky spojené so schopnosťou kriticky myslieť, čitateľskou, ale aj digitálnou či mediálnou gramotnosťou. Aktuálne prebieha tretí ročník projektu.

(Zdroj: Michaela Demková)

Od februára do marca 2024 sa v rámci BOK@ na pôde krajskej knižnice v Prešove, konkrétne v Centre regionálnych dokumentov, zorganizovalo päť interaktívnych workshopov. Lektorom bol opakovane aj Pavol Lacko, novinár a analytik fact-checkingového portálu Demagog.sk. Päť workshopov vzniklo aj vďaka partnerstvu so spoločnosťou Google. Obsahovo boli určené pre starších dospelých, seniorky a seniorov. Najväčší záujem o jednotlivé stretnutia prejavili nielen čitatelia knižnice, ale aj študenti Univerzity tretieho veku pri UNIPO.

Cieľom workshopov je uľahčiť seniorom používanie internetu a sociálnych sietí. Pavol Lacko sa zameral na aktuálne najdôležitejšie oblasti internetovej bezpečnosti. Počas jednotlivých prednášok sa venoval nebezpečným správam, webom, bezpečným heslám, ale aj falošným profilom na sociálnych sieťach. Lektor okrem iného priblížil seniorom, ako identifikovať nebezpečné správy a webové stránky. Účastníci si tak mohli vyskúšať rozpoznávanie falošných správ a informácií. Poskytnuté im boli tipy na zabezpečenie osobných informácií a nastavenie správnej úrovne ochrany na sociálnych sieťach. Zdôrazňovaný bol aj význam súkromia na internete. ,,Snažíme sa chodiť po školách, univerzitách, teraz už aj po knižniciach za seniormi. Snažíme sa zdieľať skúsenosti a pomáhať druhým v tom, čo vieme my možno trošku lepšie“, vyjadril sa Pavol Lacko.

(Zdroj: Michaela Demková)

Účastníci boli aktívne zapojení do diskusie a mali príležitosť klásť otázky počas celého workshopu. Atmosféra bola priateľská a podporujúca, čo pomohlo vytvoriť otvorený priestor na výmenu skúseností a názorov.

Organizátori sa tešia na pokračovanie vzdelávacích podujatí v oblasti mediálnej gramotnosti. Veria, že v blízkej budúcnosti budú takéto workshopy pomáhať seniorom cítiť sa sebavedomejšie v digitálnom svete. Knižnica oslovila aj Ivana Godárskeho z Memo 98. Už tento máj bude ich spoločným cieľom rozprávať o dôležitosti volieb s dôrazom na voľby do Európskeho parlamentu. Nezisková organizácia Memo 98 vedie prednášky/workshopy apoliticky, preto je knižnica optimálnym priestorom pre daný typ stretnutí. Organizátori BOK@ veria, že sa im podarí osloviť aj ďalších lektorov, napríklad Petra Jančárika a Frederiku Halászovú, ktorí okrem iného pôsobia aj v iniciatíve Konšpirátori.sk., ako aj Ivanu Jochmanovú, ktorá by mohla publiku poodhaliť, ako sa dezinformácie šíria v medicínskom prostredí. Jej texty sú súčasťou kníh z vydavateľstva Artis Omnis Pandémia hoaxov a Lovci šarlatánov. Na spoluprácu plánujú osloviť aj Sandru Svitekovú z projektu Dejepis inak či organizáciu DIGI Q, ktorá sa zameriava na vzdelávanie v oblasti využívania internetu.

Bezpečie na internete a sociálnych sieťach nie je len potrebou dnešnej doby, ale aj prostriedkom na udržanie spojenia a aktívneho online života pre všetky generácie.

Autor: Michaela Demková a Viktória Nováková

Viktória Nováková

Komentovať

Komentovať

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *